Blog

Xem xét việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Đạm Phú Mỹ

Liên quan đến Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã: DPM), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang tham khảo việc bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty này, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn phản hồi thông tin của Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An – cổ đông có hơn 23 triệu cổ phiếu của PVFCCo – về các vấn đề liên quan đến PVFCCo.

Theo đó, Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An phản ánh việc PVFCCo báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hai thành viên HĐQT (ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Louis T Nguyen – PV) chưa hết nhiệm kỳ do mới ở nhiệm được 2 năm là sai bản chất sự việc và trái có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí – Ảnh: PB


Do đó, Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An yêu cầu HĐQT PVFCCo bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT.

Ngoài nội dung trên, Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An còn cho rằng ông Lê Minh Hồng (nguyên phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN) không đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập của PVFCCo.

Về hai nội dung phản ánh trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang xem xét, trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close