Blog

VNM, BMP, ACB, RIC, NTL, TCO, PGT, DNP, SDD: Thông tin giao dịch cổ phiếu

(NDH) Vinamilk đăng ký mua lại 8.901 cổ phiếu quỹ; vợ Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 300.000 cổ phiếu ACB…

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM): Công ty đăng ký mua lại 8.901 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Giá mua bằng giá phát hành 37.720 đồng/cổ phiếu.

CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP): FTIF Templeton bán 37.770 cổ phiếu, giảm mật độ có còn 9,98%.

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC): Ông Nguyễn Tiêu Mai, Chủ tịch HĐQT đã mua 104.116 cổ phần từ ngày 29/10 đến 27/11. Sau chuyển nhượng ông Mai nắm 2,1 triệu cổ phiếu, mật độ 3%.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã: NTL): Bà Nguyễn Thị Mai, cổ đông cá nhân, đã mua 692.980 cổ phiếu trong ngày 27/11. Hiện bà có 9,2 triệu cổ phiếu, mật độ 15,08%.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Mã: TCO): Công ty chuẩn bị mua lại 1,1 triệu cổ phiếu trong dao động giá từ 9.000 đến 11.500 đồng/cổ phần.

CTCP PGT Holdings (Mã: PGT): Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua gần 1,3 triệu cổ phiếu từ ngày 30/11 đến 25/12. Trước đó bà Chi không có cổ phiếu nào.

CTCP Nhựa Đồng Nai (Mã: DNP): Ông Lê Tuấn Điệp, cổ đông cá nhân, đã bán 2,2 triệu cổ phiếu trong ngày 23/11. Vì vậy ông Điệp không còn là cổ đông lớn, mật độ có giai đoạn này 4,09%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB): Bà Nguyễn Thị Bích Đào, vợ Phó Tổng giám đốc Từ Tiến Phát, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu từ ngày 29/11 đến 28/12. Trước đó bà Đào không nắm giữ cổ phiếu.

CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (Mã: SDD): Ông Đinh Văn Nhân, Chủ tịch HĐQT, đã mua 3 triệu cổ phiếu trong ngày 22/11. Hiện ông Nhân có 18,75% vốn.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close