Blog

VNG bán cổ phiếu quỹ giá gần 1,9 triệu đồng/cp

(NDH) Tính theo mức giá bán cổ phiếu quỹ thực hiện, định giá của VNG đạt 2,8 tỷ USD.

CTCP VNG vừa thông báo hoàn tất việc bán 355.820 cổ phiếu quỹ có giá 1,86 triệu đồng/cp, giảm lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ từ 7,46 triệu xuống hơn 7,1 triệu cổ phiếu.

Giao dịch được thực hiện qua công ty chứng khoán trung gian vào ngày 4/3. Ước tính, VNG thu về gần 662 tỷ đồng và định giá công ty đạt 2,8 tỷ USD.

Theo kế hoạch, VNG sẽ dùng tiền thu được làm vốn lưu động để mở rộng và phát triển phân khúc trong nước và nước ngoài; góp vốn, đầu tư hoặc mua cổ phần của công ty khác cùng lĩnh vực làm việc nhằm phát triển sản phẩm và củng cố thị phần.

Trước đó, Seletar Investments, công ty con của Temasek Capital thuộc Temasek Holdings, thông báo mua xong 355.820 cổ phiếu CTCP VNG, nâng mật độ cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 6,35%.

Đến cuối 2018, tổng tài sản của VNG đạt gần 4.959 tỷ, tăng 15% so có đầu năm vốn chủ có ở mức 3.846 tỷ đồng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close