Blog

Vingroup lập 4 công ty con về an ninh mạng và công nghệ phần mềm

(NDH) Tập đoàn góp 100% vốn vào Vincss, Vinconnect và HMS, góp 85% vốn vào Phúc An.

Tập đoàn Vingroup – CTCP (HoSE: VIC) chọn lọc thành lập 4 công ty con.

Thứ nhất, Vingroup lập Công ty TNHH dịch vụ an ninh mạng Vincss có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh nghiên cứu, phát triển an ninh mạng.

Thứ hai, Vingroup lập Công ty TNHH Giải pháp và dịch vụ công nghệ Vinconnect, vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty vận hành trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin.

Công ty con số 3 vận hành trong ngành sản xuất phần mềm có tên Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Phần mềm HMS. Vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Cuối cùng, Vingroup góp 17 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Phúc An. Vốn điều lệ công ty 20 tỷ đồng, kinh doanh trong ngành nhà đất và dịch vụ lưu trú.

Trước đó hồi tháng 10, Vingroup cũng góp 90% vốn thành lập 1 công ty nhà đất có tên CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành, vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, Vingroup có 58 công ty con và 1 số công ty liên kết.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close