Blog

Vincom Retail chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22,5%

Như vậy Vincom Retail sẽ phát hành gần 428 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông.

Ngày 1/11 tới đây CTCP Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 427,74 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ có mật độ 1.000:225. Tương ứng cổ đông có 1.000 cổ phiếu được nhận về 225 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 4.277 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Trước đó Vincom Retail đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng này.

Theo báo cáo, trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam, tính đến 31/12/2017 Vincom Retail còn hơn 4.324 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Với việc dùng 4.277 tỷ đồng phát hành cổ phiếu thưởng, Vincom Retail đã dùng gần hết nguồn thặng dư vốn cổ phần để chia thưởng cho cổ đông.

Dự kiến sau phát hành Vincom Retail sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 19.010 tỷ đồng giai đoạn này lên trên 23.288 tỷ đồng.

Vincom Retail chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng mật độ 22,5% - Ảnh 1.

Biến động giá cổ phiếu VRE từ khi niêm yết

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close