Blog

Vinafood 1 sẽ cổ phần hóa vào 2019, Nhà nước giữ 65-75% vốn

(NDH) Vinafood 1 sẽ cổ phần hóa 2 công ty thành viên trước thời điểm cổ phần hóa vào năm 2019.

Ngày 18/9, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển công ty về phương án cơ cấu lại công ty GĐ 2018-2020 cùng lộ trình thoái vốn ở các công ty thành viên.

Cổ phần hóa công ty mẹ và các đơn vị thành viên

Về kế hoạch cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Bắc, thời điểm xác định giá trị công ty để cổ phần hóa là ngày 30/6/2019. Tỷ lệ có theo chọn lọc của cơ quan đại diện chủ có.

Trước đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt phương án cơ cấu lại Vinafood 1 có việc thực hiện cổ phần hóa trong năm 2019, Nhà nước nắm giữ trên 65% đến 75% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Vinafood 1 sẽ thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH Một thành viên Muối Việt Nam, thời điểm xác định giá trị công ty 31/12/2018, Vinafood 1 nắm giữ 65% vốn điều lệ; cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Lương Yên, thời điểm xác định giá trị công ty 31/3/2019, Vinafood 1 nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Lộ trình thoái vốn

Song song có kế hoạch cổ phần hóa, Vinafood 1 cũng bắt đầu thực hiện thủ tục mua bán vốn ở 5 công ty trong năm 2018 là Bia Hà Nội-Nam Định, Lương thực Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam.

Trong năm 2019 Vinafood 1 sẽ thực hiện mua bán vốn ở 8 công ty và trong năm 2020 là 6 đơn vị.

Theo chọn lọc của Bộ NN và PTNT, Vinafood 1 tiếp tục giữ nguyên mật độ có ở 11 công ty con và 4 đơn vị liên kết, thoái vốn xuống 65% ở 7 công ty và thoái 100% ở 12 công ty trong GĐ 2018-2020.

Hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018 của công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần 6.682 tỷ đồng, tăng trưởng 29%. Lợi nhuận sau thuế thu về 122 tỷ, tăng 3% so có cùng kỳ. Vốn góp của chủ có cuối tháng 6 là 3.691 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close