Blog

Vinaconex: Bên yêu cầu hủy kết quả bầu HĐQT không đủ tư cách pháp lý, rút đơn ngay sau khi nộp

(NDH) Ngày 26/3, chỉ 1 ngày sau sau khi gửi đơn tới Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đề nghị hủy bỏ kết quả ĐHĐCĐ bất thường ở Vinaconex, 2 thành viên HĐQT xin rút đơn kiện và xin rút đơn đề nghị tiến hành cách thức khẩn cấp tạm thời.

Ngày 27/3, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Đống Đa có chọn lọc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm dừng thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1 ở Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG, Vinaconex).

Ngay sau đó, Vinaconex có 2 văn bản khiếu nại có cùng nội dung được gửi vào ngày 28/3 và 29/3 tới Viện trưởng Viện kiểm soát Nhân dân quận Đống Đa và Viện trưởng Viện kiểm soát Nhân dân TP Hà Nội.

Theo đơn khiếu nại, 2 tổ chức và 2 cá nhân gửi đơn yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1 là Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ (có 21,28% vốn), Công ty THH Đầu tư Star Invest (7,57% vốn), 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Hữu Hà.

ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1/2019 diễn ra sau khi Vinaconex có sự cách tân trong cơ cấu cổ đông lớn. 2 cổ đông Nhà nước là SCIC và Viettel đã thoái toàn bộ gần 80% vốn qua đấu giá. 2 cổ đông trúng giá lần lượt là An Quý Hưng (57,71% vốn) và Bất động sản Cường Vũ (21,28% vốn). Cường Vũ được cho là liên quan đến nhà đất Phú Long.

Sau đó, Đầu tư Star Invest – đơn vị thất bại trong đợt đấu giá Vinaconex, mua lại lượng cổ phiếu của Pyn Elite Fund để có 7,57% vốn VCG.

Vinaconex khiếu nại việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực ngay (ngày 27/3) yêu cầu tạm dừng thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1/2019, gồm việc tạm dừng kết quả bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát, làm đình trệ ngay lập tức toàn bộ các làm việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc này, theo đơn khiếu nại, gây thiệt hại trực tiếp tới ích lợi và lợi ích hợp pháp của Vinaconex nói riêng cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng ngay lập tức về kinh tế, làm giảm giá trị cổ phiếu dao động 1.236 tỷ đồng riêng ngày 28/3 cho toàn bộ cổ đông Công ty (phiên 28/3, cổ phiếu VCG giảm sàn).

Về quá trình tổ chức ĐHĐCĐ ngày 11/1, Vinaconex cho biết do các người đại diện vốn nhà nước triệu tập nhằm chuyển giao quyền quản lý công ty từ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm đại diện sang nhà đầu tư trúng giá. Trình tự và thủ tục triệu tập, kết quả cuộc họp đều được công bố công khai.

Tỷ lệ tán thành kết quả cuộc họp là 100%. Sau khi ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ thì Bất động sản Cường Vũ, Đầu tư Star Invest, ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà không có ý kiến, kiến nghị hay yêu cầu gì đối có vấn đề tổ chức đại hội. Ông Trung và ông Hà, có tư cách thành viên HĐQT trúng cử, theo Vinaconex đã tham dự đầy đủ toàn bộ các cuộc họp trực tiếp của HĐQT cũng như biểu quyết toàn bộ các vấn đề xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Tiếp theo, Vinaconex khiếu nại cả 2 cá nhân và 2 tổ chức không đủ cơ sở pháp lý về tư cách chủ thể để đưa ra yêu cầu hủy nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/1. Cụ thể, ở ngày đăng kí cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội (26/12/2018), Bất động sản Cường Vũ chưa là cổ đông của Vinaconex.

Đồng thời, tính tới ngày 25/3/2019, cả Bất động sản Cường Vũ và Star Invest chưa nắm giữ cổ phần VCG trong thời hạn liên tục 6 tháng (Bất động sản Cường Vũ và Star Invest trở thành cổ đông lần lượt vào ngày 27/12/2018 và 24/12/2018).

Về ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung, đứng ra khiếu nại dựa trên đơn ủy quyền của cổ đông cũ Viettel, nhưng Viettel chỉ ủy quyền cho 2 thành viên HĐQT Vinaconex nói trên tham dự, biểu quyết, thực hiện ích lợi và nghĩa vụ của cổ đông ở ĐHĐCĐ chứ không ủy quyền cho việc gửi đơn yêu cầu hủy bỏ kết quả ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1.

Mặt khác, ngày 26/3, ông Hà và ông Trung có 2 đơn gửi tòa án nhân dân quận Đống Đa gồm đơn xin rút yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ và đơn xin rút yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấm tạm thời. Đơn của 2 thành viên HĐQT được nộp chỉ 1 ngày sau khi nộp đơn yêu cầu tới TAND quận Đống Đa.

Văn bản cũng cho rằng việc thẩm phán Nguyễn Bích Hạnh ra chọn lọc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong khi không cho công ty cũng như các bên có liên quan là SCIC và bên trúng giá An Quý Hưng có thời cơ giải trình và đối thoại. Mặc khác, thông báo thụ lý đơn khiếu nại cho Vinaconex 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (27/3) phải nộp cho tòa án văn bản ý kiến và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Vinaconex cũng cho biết hiện có rất nhiều cổ đông nhỏ liên lạc và có văn bản yêu cầu Tổng công ty đứng ra thay mặt cổ đông khởi kiện các bên có liên quan để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Vinaconex và các cổ đông.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close