Blog

Vietnam Airlines hoàn tất tăng vốn lên 14.183 tỷ đồng

(NDH) HVN đã đi vào hoạt động chào phân phối phân phối cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn lên 14.183 tỷ đồng.

Ngày 7/1, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – UPCoM: HVN) thông báo cách tân số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ 1,23 tỷ cổ phiếu lên gần 1,42 tỷ cổ phiếu.

Như vậy, vốn điều lệ của Vietnam Airlines chính thức tăng từ 12.275 tỷ đồng lên 14.183 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu tăng thêm là 1.908 tỷ đồng do Tổng công ty vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào hoạt động.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của HVN ngày 24/12/2018 có khối lượng thành công là 190,8 triệu cp. Vietnam Airlines sẽ thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán chào bán thành công có VSD trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.

Theo kết quả chào bán cổ phiếu, HVN đã phân phối được 190,8 triệu cp trong tổng số chào bán 191,2 triệu cp, mật độ thành công 99,8%. Tổng số tiền thu từ bán cổ phần là 1.908 tỷ đồng. Sau chào bán, Cổ đông Nhà nước chiếm 86,19% vốn (1,22 tỷ cp), ANA Holdings Inc. có 8,77% vốn (124 triệu cp) và Vietcombank nắm 1,21% vốn (17 triệu cp).

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Vietnam Airlines có khối lượng 1,42 tỷ cổ phiếu.Trên phân khúc UPCoM, HVN đang tăng mạnh lên vùng giá trên 37.000 đồng/cp.

Kết quả kinh doanh sơ bộ mới được Vietnam Airlines công bố cho thấy tổng doanh thu ước đạt 102.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dao động 2.800 tỷ đồng; tương ứng vượt kế hoạch năm 5% và 16%.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close