Blog

VHC, FRT, FMC, NKG, OGC, TMS, PGI: Thông tin giao dịch lượng cổ phiếu lớn

(NDH) Nhóm Dragon Capital phân phối 30.000 cổ phiếu VHC; ABT đăng ký mua 250.000 cổ phiếu FMC; VNR không phân phối được cổ phiếu nào trên tổng số đăng ký phân phối 1 triệu cổ phiếu PGI…

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã: VHC): Nhóm Dragon Capital bán 30.000 cổ phiếu trong ngày 19/9. Hiện nhóm quỹ này còn nắm 6,98% vốn, tương ứng 6,46 triệu cổ phiếu.

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Mã: FRT): Bà Hồ Hoàng Việt Quỳnh, vợ ông Nguyễn Việt Anh – Phó tổng giám đốc đăng ký mua 196.000 cổ phiếu từ ngày 24/9 đến 19/10. Trước đó, bà Quỳnh không có cổ phiếu FRT.

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC): Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre (Mã: ABT) đăng ký mua 250.000 cổ phiếu từ ngày 25/9 đến 24/10. Nếu thành công ABT nắm giữ hơn 8 triệu cổ phiếu, mật độ 20,12%.

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã: NKG): Ông Vũ Đình Hân, Trưởng ban kiểm soát, đã bán 7.000 cổ phiếu trên tổng số đăng ký 14.000 cổ phiếu. Dự kiến sau chuyển nhượng ông Hân còn 7.000 cổ phiếu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã: OGC): Bà Nguyễn Thị Dung, Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu từ ngày 26/9 đến 25/10. Nếu thành công bà Dung không còn có cổ phiếu OGC.

Công ty cổ phần Transimex (Mã: TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT đã mua 3.150 cổ phiếu trên tổng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Hiện bà Quyên nắm 7.490 cổ phiếu.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã: PGI): Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) không bán được cổ phiếu nào trên tổng số đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu. Hiện, VNR còn nắm 6,2 triệu cổ phiếu, mật độ 7,03%.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close