Blog

VGC, DHG, FMC, FOC, KOS, FHS, MPT, VC9: Thông tin giao dịch cổ phiếu

(NDH) Nhóm Dragon Capital đã phân phối 27 triệu cổ phiếu VGC, Công ty Taisho chào mua công khai hơn 28 triệu cổ phiếu DHG,…

CTCP Dược Hậu Giang (DHG): CTCP Chế tạo thuốc Taisho chào mua công khai 28,36 triệu cổ phiếu, tương đương 21,68% vốn DHG. Nếu mua phân phối toàn bộ, Taisho sẽ trở thành công ty mẹ có mật độ có 56,7% vốn. Giá chào mua 120.000 đồng/cp.

Tổng công ty Viglacera CTCP (VGC): Nhóm quỹ có liên quan đến Dragon Capital đã bán 27 triệu cổ phiếu, giảm lượng có cả nhóm từ 43,9 triệu cổ phiếu (mật độ 9,8%) xuống 16,9 triệu cổ phiêu (mật độ 3,8%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/2.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Chủ tịch HĐQT Hồ Quốc Lực đăng ký nhận mua phân phối 45.000 cổ phiếu trong thời gian 7/3-5/4. Hiện ông Lực nắm 555.000 cổ phiếu, mật độ 1,38%.

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FOC): Đăng ký mua lại 2.370 cổ phiếu quỹ từ nhân viên xin thôi việc, giá mua lại bằng giá phát hành.

CTCP Kosy (KOS): Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Cường đã bán 7 triệu cổ phiếu vào 26-27/2. Hiện ông Cường còn có 50,3 triệu cổ phiếu, mật độ 48,5%.

Ông Nguyễn Thế Hùng, em ruột ông Cường cũng bán 6,3 triệu cổ phiếu trong thời gian trên và không còn có cổ phần KOS.

CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh (FHS): Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Thuận đã mua 248.070 cổ phiếu từ ngày 11/2 đến 26/2. Sau mua phân phối, ông Thuận nắm giữ 3,44 triệu cổ phiếu, mật độ 37,8%.

CTCP Tập đoàn Trường Tiền (MPT): Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Tùng đăng ký bán toàn bộ 2,54 triệu cổ phiếu đang có, tương đương 16,3% vốn trong thời gian 7/3-5/4. Phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

CTCP Xây dựng số 9 (VC9): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã mua 129.700 cổ phiếu, nâng lượng có sau mua phân phối lên hơn 1,1 triệu cổ phiếu (mật độ 9,71%). Giao dịch thực hiện ngày 21/2.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close