Blog

Tường An báo lãi trước thuế nửa đầu năm 2018 đạt 45 tỷ đồng

DTT 6 tháng đầu năm 2018 của CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) tăng 5.9%, đạt 2,089 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận 233 tỷ đồng, tăng trưởng 8.6% so có cộng kỳ. Điều này chủ yếu là do sự cách tân cơ cấu sản phẩm, hướng đến phân khúc đẳng cấp và phổ thông.

Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ mức 10.9% trong 6 tháng đầu năm 2017 lên mức 11.2% trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo TAC, vì đẩy mạnh đầu tư cho đội ngũ bán hàng và mở rộng hệ thống kênh phân phối nhằm mở rộng ngành hàng thực phẩm đóng gói nên chi phí bán hàng tăng cao hơn. Do đó, lợi nhuận trước thuế giảm 18 tỷ đồng so có cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2018 đạt 45 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, TAC đã trình làng sản phẩm dầu ăn đẳng cấp mới, có tên Tường An Gold và bước đầu ghi nhận kết quả.

Ban lãnh đạo chuẩn bị doanh thu của mảng thực phẩm đóng gói mới sẽ tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm 2018 để đáp ứng được nhu cầu cao trong dịp Lễ. Đồng thời cũng sẽ cải thiện doanh thu của phân khúc sản phẩm đẳng cấp và tăng trưởng lợi nhuận.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close