Blog

TTF dự kiến sáp nhập Sứ Thiên Thanh trong quý IV

(NDH) TTF sẽ phát hành 96,6 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn lên 3.112 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) thông báo sẽ chào bán riêng lẻ 96,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh (STT), qua đó tăng vốn điều lệ lên 3.112 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện chuẩn bị trong quý IV năm 2018. Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được Ủy bán Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Tỷ lệ 8,21 cổ phiếu TTF hoán đổi lấy 1 cổ phiếu STT. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ lần này sẽ bị hạn chế giao dịch 1 năm kể từ khi hoàn thành việc chào bán.

Sau sáp nhập, Gỗ Trường Thành và Công ty Sứ Thiên Thanh sẽ vận hành theo mô hình công ty mẹ – con, Sứ Thiên Thanh thành công ty TNHH 1 thành viên. Kế hoạch kinh doanh cho công ty mới sau sáp nhập năm 2019 là doanh thu 252,8 tỷ đồng và lãi sau thuế 12,8 tỷ đồng.

Trong quá trình tái cơ cấu, TTF đã giảm mạnh nợ vay và gánh nặng lãi vay hiện không còn lớn. Dù vậy, công ty vẫn lỗ đậm trong 9 tháng đầu năm có 681,7 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản phải thu, đầu tư vào công ty con. Lỗ lũy kế tăng lên 2.088 tỷ, sắp vượt vốn điều lệ 2.146 tỷ đồng.

Nếu việc kinh doanh tiếp tục thua lỗ trong quý IV có thể đẩy lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, do đó việc nhận sáp nhập Sứ Thiên Thanh để tăng vốn điều lệ là cấp thiết nhằm tránh nguy cơ bị hủy niêm yết trên HOSE.

Tại Đại hội thường niên mới đây, Tổng giám đốc Mai Hữu Tín đánh giá khả năng công ty chỉ thực hiện 1.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2018 và sẽ nhận lời thua lỗ để trích lập dự phòng, xử lý các vấn đề xấu. Con số doanh thu năm 2019 sẽ dao động dao động 1.700-1.900 tỷ đồng và có lãi.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close