Blog

TNG lãi 19 tỷ trong tháng 1, tăng trưởng 79%

(NDH) Doanh thu tháng 1 của TNG đạt 349 tỷ, tăng 63%.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính tháng 1 có doanh thu 349 tỷ đồng, tăng trưởng 63%. Lợi nhuận gộp thu về gần 65 tỷ đồng, cao hơn 65% so có cùng kỳ.

Trong kỳ, các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý công ty đều có sự tăng thêm, tuy nhiên công ty không còn khoản lỗ khác hơn 2 tỷ như tháng 1 năm ngoái. Với diễn biến đó, công ty báo lãi sau thuế 19,4 tỷ đồng, tăng trưởng 79%.

Tại ngày 31/1, TNG có tổng tài sản 2.845 tỷ đồng, tăng 264 tỷ so có thời điểm đầu năm. Phần tăng thêm chủ yếu ở khoản mục phải thu ngắn hạn tăng gần 200 tỷ lên 684 tỷ đồng.

Công ty cũng tăng cường vay nợ ngắn hạn dao động 250 tỷ trong tháng vừa qua và tăng vay nợ ngắn hạn lên 1.288 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 200 tỷ trên vốn điều lệ 493 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của TNG cũng khả quan khi đạt 3.613 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 45,2% so có cùng kỳ và LNST ghi nhận 180,7 tỷ đồng tăng 57% và vượt 42% mục tiêu về lợi nhuận.

Vừa qua, công ty cũng nhảy vào mảng BĐS khi thông qua việc thành lập công ty con có 100% vốn là công ty TNHH 1 thành viên TNG Eco Green có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ có, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close