Blog

Tisco: Dòng tiền đi vay tăng đột biến

Gang thép Thái Nguyên lãi hơn 46 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm do hụt nguồn thu tài chính (SCIC thoái vốn) và giá nguyên liệu tăng.

Trong quý III, CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – Mã: TIS) đạt doanh thu thuần 2.429 tỉ đồng, giảm 16% so có cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên biên lợi nhuận gộp lại được cải thiện từ 4,4% lên 5,6%.

Chi phí tài chính tăng 27% lên gần 66 tỉ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay; chi phí bán hàng và quản lý công ty được cắt giảm so có cùng kỳ năm ngoái. Tisco báo lãi sau thuế 4,5 tỉ đồng, giảm 18%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Tisco đạt 8.231 tỉ đồng tăng hơn 14%; lãi sau thuế 46,4 tỉ đồng giảm 42%. Lợi nhuận giảm theo Tisco đến từ hai nhân tố, doanh thu tài chính giảm do SCIC thoái vốn (tháng 4/2017), đồng thời giá nguyên chất liệu trong năm nay cũng tăng mạnh so có cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 10.260 tỉ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng 21% so có đầu năm đạt 2.452 tỉ đồng (chủ yếu do tăng nguyên chất liệu). Giá trị xây dựng dở dang dự án Gang thép GĐ II tăng nhẹ lên 5.025 tỉ đồng.

Hàng tồn kho Tisco tăng hơn 400 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm (Nguồn BCTC)

Nợ phải trả cuối kỳ đạt 8.348 tỉ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ có tăng lên 4,37 lần. Trong đó, tổng giá trị vay nợ ngắn, dài hạn là gần 5.700 tỉ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm Tisco thu 8.964 tỉ đồng từ đi vay (tăng 68%), ở chiều ngược lại trả nợ gốc vay cũng lên tới 8.852 tỉ đồng (tăng 43%).

Cơ cấu cổ đông của Tisco vào thời điểm kết thúc quý III, Tổng công ty thép Việt Nam (Vnsteel) nắm 65%, Công ty Thái Hưng nắm 20%, còn lại thuộc về các cổ đông khác và 0,01% cổ phiếu quỹ.

Đông A

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close