Blog

Thủy sản Mekong thưởng cổ phiếu 30% để tránh án hủy niêm yết

(NDH) AAM sẽ thưởng cổ phiếu 30%, Chủ tịch doanh nghiệp cũng muốn nâng có trên 25% vốn điều lệ.

Chia thưởng 30% để tránh án hủy niêm yết

Tại ĐHĐCĐ thường niên mới diễn ra, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (HoSE: AAM) đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông đã đi vào hoạt động nhằm tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần.

Theo đó, công ty chuẩn bị phát hành thêm 2,4 triệu cổ phiếu mới có tổng giá trị theo mệnh giá là 24 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 30% (cổ đông có 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần ở ngày 31/12/2018 (số dư khoản mục này là 117 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện trong quý II sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Mục đích thưởng cổ phiếu là tái cấu trúc nguồn vốn để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và nâng vốn điều lệ cho phù hợp có điều kiện niêm yết chứng khoán ở Sở GDCK TP HCM (HoSE).

Hiện công ty có 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 1,9 triệu cổ phiếu quỹ. Với phương án thưởng cổ phiếu này, vốn điều lệ của AAM chuẩn bị sẽ tăng lên hớn 123 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 5/2018, công ty đã thực hiện giảm vốn điều lệ từ 126,4 tỷ xuống 99,4 tỷ đồng bằng phương thức tiêu hủy hơn 2,7 triệu cổ phiếu quỹ. Với chọn lọc đó, HoSE đã lưu ý AAM về khả năng hủy niêm yết ép buộc nếu trong vòng 1 năm công ty không khắc phục vấn đề về vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ đồng trên BCTC soát xét 2019.

Đến tháng 8/2018, HoSE đã ra chọn lọc đưa cổ phiếu AAM vào diện cảnh báo từ 31/8 do vốn điều lệ dưới 120 tỷ đồng. Tiếp đến, HoSE chuyển cổ phiếu AAM sang diện kiểm soát từ ngày 5/3 có lý do tương tự, đồng nghĩa cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng phiên chiều. Sau khi có phương án khắc phục, AAM đã được chuyển nhượng toàn thời gian trở lại các vẫn thuộc diện kiểm soát từ ngày 7/3.

Kế hoạch lãi 8 tỷ, Chủ tịch muốn nắm giữ trên 25% vốn

Cũng ở Đại hội, AAM đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 có sản lượng 4.000 tấn (riêng sản lượng cá tra là 3.500 tấn), doanh số có về 220 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 8 tỷ đồng, giảm 33% so có kết quả 2018.

Cổ đông AAM cũng thông qua việc Chủ tịch Lương Hoàng Mãnh được phép nâng mật độ có ở công ty lên trên 25% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai. Đồng thời, Chủ tịch Lương Hoàng Mãnh cũng sẽ kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty từ năm 2019.

Trong năm 2018, AAM ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 9,6 tỷ đồng, gấp 7 lần năm 2017. Công ty đã chọn lọc chia cổ tức bằng tiền mặt mật độ 8%; trong đó đã tạm chi đợt 1 mật độ 5% và chuẩn bị chia đợt 2 mật độ 3%. Kế hoạch cổ tức cho năm 2019 là từ 6% trở lên bằng tiền mặt.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close