Blog

Thị trường đi xuống, lãi ròng quý 2/2018 của VCBS giảm 42%

Doanh thu vận hành giảm trong khi giá thành vận hành tăng đáng kể khiến lãi ròng quý 2/2018 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) giảm 42% so có cùng kỳ, đạt hơn 29 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2018, doanh thu vận hành trong kỳ của VCBS đạt 127 tỷ đồng, giảm 16% so có cùng kỳ. Doanh thu giảm chủ yếu do tiền lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 31% so có cùng kỳ xuống mức 39,5 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới chứng khoán quý 2/2018 chỉ tăng nhẹ 2% so có cùng kỳ, đạt 39 tỷ đồng. Tuy vậy, Công ty vẫn ghi nhận lãi từ các khoản vay và phải thu tăng 56% so có cùng kỳ, đạt 33 tỷ đồng.

Về mặt chi phí, Công ty ghi nhận lỗ từ tài sản tài chính FVTPL tăng hơn 300% so có cùng kỳ, đạt gần 6,5 tỷ đồng. Chi phí vận hành tự doanh cũng tăng 96% so có quý 2 năm trước, từ mức 4,1 tỷ đồng lên 8,1 tỷ đồng. Tổng cùng chi phí vận hành trong quý 2 của VCBS tăng 13% so có cùng kỳ, ở mức gần 50 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty ghi lãi sau thuế hơn 29 tỷ đồng, giảm tới 42% so có cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân chính của sự giảm lợi nhuận là do chỉ số phân khúc chứng khoán giảm nên doanh thu từ kinh doanh tài sản tài chính giảm so có cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu vận hành và lãi sau thuế của Công ty lần lượt đạt 330 tỷ đồng và 111 tỷ đồng, tăng trưởng ương ứng 20% và 10%.

Tính đến cuối quý 2/2018, tổng tài sản của VCBS ở mức 3.300 tỷ đồng, gần như đi ngang so có đầu năm.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close