Blog

Thép Việt Ý lấy ý kiến cổ đông về việc cho phép Kyoei Steel mua thêm từ 10% cổ phần trở lên

Hiện Kyoei Steel đang là doanh nghiệp mẹ có 73,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Thép Việt Ý.

CTCP Thép Việt Ý (mã chứng khoán VIS) đã công bố nội dung cụ thể về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua việc cho phép Công ty Kyoei Steel Ltd và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Thép Việt Ý mà không phải chào mua công khai. Phương thức chuyển nhượng phù hợp có quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nói về Kyoei Steel, sau khi nhận chuyển giao từ Thái Hưng, trở thành đối tác chiến lược, Kyoei Steel đã liên tục tăng thêm mật độ có ở Thép Việt Ý và nhanh chóng trở thành công ty mẹ có gần 54,5 triệu cổ phần tương ứng 73,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Tuy nhiên 1 điểm đáng lưu ý, kết quả kinh doanh của Thép Việt Ý từ khi về tay Kyoei Steel lại giảm sút rõ rệt. Doanh thu năm 2018 đạt gần 5.230 tỷ đồng, giảm 14% so có năm 2017. Và Thép Việt Ý ghi nhận số lỗ kỷ lục 326 tỷ đồng trong năm 2018, trong khi năm 2017 vẫn lãi gần 43,5 tỷ đồng. Riêng quý 4/2019 Thép Việt Ý báo lỗ hơn 195 tỷ đồng. Nếu xét theo quý, về tay Kyoei Steel, Thép Việt Ý đã lỗ 3 quý liên tiếp từ quý 2/2018 đến quý 4/2018.

Không các thế, kế hoạch năm 2019 Thép Việt Ý vẫn bất ngờ chuẩn bị lỗ tiếp dao động 92,54 tỷ đồng, trong khi kế hoạch doanh thu vần là 4.861 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIS hiện cũng đang bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Kết quả kinh doanh này trái ngược có thời đầu về tay Thái Hưng. Thái Hưng mua cổ phần VIS từ tay Tổng công ty Sông Đà và tiếp tục tăng mật độ chi phối ở Thép Việt Ý. Ngay sau đó, cổ phiếu VIS tăng mạnh từ dưới mệnh giá. Kết quả kinh doanh GĐ cuối 2017 đến đầu 2018 cũng tăng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close