Blog

Thêm 3 Phó tổng giám đốc Hoa Sen muốn mua thêm cổ phần

(NDH) 3 Phó tổng giám đốc HSG đều đăng ký mua 150.000 cổ phiếu.

Ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Trước chuyển nhượng, ông Thanh đang nắm giữ 231.624 cổ phiếu HSG.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Khoa cũng đăng ký mua 150.000 cổ phiếu HSG. Trước chuyển nhượng, ông Khoa đang có 176.897 cổ phiếu.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Huy đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Ông Huy đang nắm 9.817 cổ phiếu HSG.

Mục đích chuyển nhượng của 3 lãnh đạo trên đều là tăng mật độ nắm giữ. Thời gian chuyển nhượng chuẩn bị từ ngày 26/2 đến ngày 27/3 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thảo thuận.

Thời gian qua, hàng loạt lãnh đạo cao cấp khác của Hoa Sen cũng mua vào lượng lớn cổ phiếu HSG. Chủ tịch Lê Phước Vũ nhận sang tay 4 triệu cổ phiếu, Phó Chủ tịch Trần Ngọc Chu mua 500.000 cp, Tổng giám đốc Trần Quốc Trí mua 380.000 cp, Phó Tổng GĐ Hồ Thanh Hiếu mua 250.000 cp, Thành viên BKS Lê Đình Hạnh mua 225.700 cp,…

Trên phân khúc từ đầu năm 2019, cổ phiếu HSG đã có sự gia tăn từ dao động 6.500 đồng/cp lên dao động 7.500 đồng/cp như giai đoạn này.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close