Blog

Thanh tra thuế các ‘ông lớn’ FDI lỗ liên tục nhiều năm

Tăng cường công tác thanh tra đối có những công ty FDI có số lỗ lớn, lỗ liên tục nhiều năm và phát sinh giá trị chuyển nhượng liên kết lớn.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thanh tra, kiểm tra người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao.

Qua đó, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các cục thuế huy động, bổ sung nguồn nhân lực tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra và giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng phòng, đội.

Trên cơ sở danh sách công ty thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được phê duyệt, lãnh đạo ngành thuế yêu cầu các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra ngay các tập đoàn, tổng công ty, các công ty qua phân tích có rủi ro cao có thể khai thác về nguồn thu.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra đối có các công ty FDI có số lỗ lớn, lỗ liên tục nhiều năm và phát sinh giá trị chuyển nhượng liên kết lớn.

Ngành thuế cũng cảnh báo trường hợp công ty có phát sinh chuyển nhượng có các bên liên kết cư trú ở các quốc gia, vùng lãnh thổ có thuế suất thuế lương công ty thấp hoặc không đánh thuế.

Theo Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến hết ngày 23-10, toàn ngành thuế đã thực hiện 70.102 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt gần 79% kế hoạch năm nay và bằng 97% so có cùng kỳ năm 2017. Qua đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 12.800 tỉ đồng, giảm lỗ gần 19.800 tỉ đồng và giảm khấu trừ hơn 1.250 tỉ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close