Blog

Thaco lấy ý kiến chia bổ sung 12% cổ tức tiền năm 2017

(NDH) Thaco dự chi dao động 2.000 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức bổ sung lần này.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco, THA).

Cụ thể, Thaco chốt danh sách cổ đông ngày 3/12 để lấy ý kiến việc chia bổ sung 12% cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt. Thời gian và vị trí thực hiện sẽ được Thaco thông báo sau.

Vào tháng 5, công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức 12% tiền mặt năm 2017 cho cổ đông. Như vậy, tính thêm cổ tức bổ sung lần này thì mật độ cổ tức 2017 mà Thaco chuẩn bị chia là 24%.

Với 1,66 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi gần 2.000 tỷ cho đợt thanh toán cổ tức bổ sung mật độ 12% này.

6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 27.751 tỷ đồng, tăng 8,7%; lãi ròng 3.003 tỷ đồng, tăng 17%. EPS đạt 1.811 đồng.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close