Blog

Thaco chi gần 2.000 tỷ trả cổ tức bổ sung năm 2017

(NDH) Tỷ lệ chi trả là 12% bằng tiền mặt.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bổ sung bằng tiền mặt năm 2017 của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco).

Thời điểm chốt danh sách cổ đông là 19/12 và ngày thanh toán chuẩn bị vào 28/12.

Thaco chọn lọc mức chi trả cổ tức bổ sung cho năm 2017 là mật độ 12% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Với 1,658 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà đơn vị này chi ra là 1.990 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 5, Thaco đã thanh toán cổ tức năm 2017 cho các cổ đông mật độ 12%; bởi thế tổng mật độ cổ tức cho năm 2017 đã tăng thành 24% (tổng giá trị chi trả cổ tức gần 3.980 tỉ đồng). Tại thời điểm 31/12/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thaco vào dao động trên 8.700 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Thaco đạt doanh số 87.637 xe, trong đó 47.446 xe du lịch và 40.191 xe tải và xe bus. Kết quả này giúp Thaco đạt doanh thu hợp nhất hơn 55.268 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.898 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 27.751 tỷ đồng, lãi sau thuế 3.044 tỷ đồng (tăng trưởng 16%); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết quý II tăng lên 9.746 tỷ đồng.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close