Blog

Tasco chốt quyền chia cổ tức 12%

(NDH) Tasco sẽ chia cổ tức tiền mặt 5% và cổ tức cổ phiếu mật độ 7%.

Công ty cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 mật độ 12%, tương ứng tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Trong đó, công ty chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông có mật độ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời điểm chốt danh sách cổ đông chuẩn bị trong tháng 10 và thời gian chi trả tháng 11.

Với 251 triệu cổ phiếu đang lưu hành, các cổ đông của Tasco sẽ nhận tổng cộng gần 126 tỷ đồng.

Công ty cũng đưa ra phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu có mật độ 7% (cổ đông có 100 cổ phần được nhận 7 cổ phiếu mới). Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính. Thời gian thực hiện chuẩn bị tháng 11.

Số cổ phần chuẩn bị phát hành gần 17,6 triệu cổ phiếu. Qua đó, công ty chuẩn bị nâng vốn điều lệ thành 269 tỷ đồng.

Kế hoạch chia cổ tức 12% trước đó đã được Đại hội thường niên năm 2018 thông qua. Tuy nhiên đây là con số thấp hơn mức chuẩn bị 15% mà Đại hội 2017 đã thống nhất. Kế hoạch cổ tức cho năm 2018 của Tasco là 10%.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close