Blog

Tập trung vào trang sức kênh lẻ, lãi quý II của PNJ tăng 40%

(NDH) Công ty ghi nhận 517 lãi sau thuế 6 tháng, thực hiện 59% kế hoạch năm.

Báo cáo tài chính quý II của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) cho thấy sự tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận.

Trong đó, doanh thu quý II tăng 37% lên 3.217 tỷ đồng. Trừ đi 2.635 tỷ giá vốn thì lợi nhuận gộp còn 583 tỷ đồng, tăng trưởng 46%.

Trong kỳ, chi phí tài chính suy giảm nhưng chi phí bán hàng và quản lý công ty lại tăng mạnh. Từ đó, công ty báo lãi sau thuế 180 tỷ đồng, cao hơn 40% so có kết quả quý II/2017.

Kết quả tốt trong quý II theo PNJ là do công ty vẫn tập trung vào mảng trang sức vàng kênh lẻ. Tăng trưởng doanh thu có nhóm cửa hàng cũ là 24% trong khi có 63 cửa hàng mới từ quý III năm trước đóng góp tăng trưởng 13% doanh số.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu PNJ tăng 34% đạt 7.357 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó thu về 517 tỷ đồng, tăng trưởng đến 37%. EPS sụt giảm còn 3.187 đồng do công ty mới thực hiện tăng vốn cổ phần.

Đến cuối quý II, tổng tài sản của PNJ tăng 600 tỷ so có đầu năm lên 5.095 tỷ đồng, chủ yếu là tăng khoản mục hàng tồn kho từ 3.402 tỷ lên 3.936 tỷ đồng. Việc tăng hàng tồn kho có khả năng do công ty đang đẩy mạnh khai thác phân khúc miền Bắc cũng như dự định cho mảng kinh doanh đồng hồ đã được đề cập ở Đại hội thường niên 2018.

Nợ phải trả ở cuối tháng 6 là 1.807 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nguồn vốn. Vốn chủ có tăng mạnh lên 3.288 tỷ đồng do công ty mới thực hiện tăng góp chủ có từ 1.081 tỷ lên 1.621 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đề ra cho năm 2018, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 13.727 tỷ doanh thu và 882,4 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, PNJ đã thực hiện được 59% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close