Blog

Tập đoàn Mai Linh hoàn tất hợp nhất, vốn điều lệ gần 1.730 tỷ đồng

(NDH) Công ty hợp nhất có vốn điều lẹ 1.730 tỷ đồng có số cổ đông 8.800 người.

Ngày 27/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của CTCP Tập đoàn Mai Linh. Theo đó, khối lượng phát hành để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Mai Linh, CTCP Mai Linh Miền Bắc, CTCP Mai Linh Miền Trung là gần 173 triệu đơn vị.

Kết quả chào bán cổ phiếu chi tiết, Mai Linh đã phân phối 22,3 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông CTCP Mai Linh Miền Bắc; phân phối 12,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông CTCP Mai Linh Miền Trung; phân phối cho cổ đông đã đi vào hoạt động của CTCP Tập đoàn Mai Linh hơn 138,2 triệu cổ phiếu.

Công ty sau hợp nhất vẫn lấy tên là CTCP Tập đoàn Mai Linh có vốn điều lệ gần 1.730 tỷ đồng (có mệnh giá 10.000 đồng/cp). Ngày kết thúc hoán đổi cổ phiếu là 20/2.

Tổng số cổ đông sau hợp nhất của CTCP Tập đoàn Mai Linh là 8.800 người. Trong đó, cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy chiếm 43,67% vốn và Chủ tịch Hồ Huy có 5,58%. Các cổ đông nước ngoài có gần 4% vốn.

Số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn mật độ là 7.526 cổ phiếu, Mai Linh chọn lọc chuyển thành cổ phiếu quỹ của công ty hợp nhất.

Trước đó, CTCP Mai Linh Miền Trung đã hủy niêm yết toàn bộ gần 9,3 triệu cổ phiếu MNC trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 29/6/2018 để thực hiện hợp nhất. CTCP Mai Linh Miền Bắc cũng hủy đăng ký chuyển nhượng đối có cổ phiếu MLN kể từ 29/6 có lý do tương tự.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close