Blog

Tập đoàn Hà Đô mua lại công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn

(NDH) Sau khi đã đi vào vận hành mua bán, doanh nghiệp mua bán nợ Minh Long Sài Gòn sẽ trở thành doanh nghiệp con của Tập đoàn Hà Đô.

Theo nghị quyết hội đồng quản trị của Tập đoàn Hà Đô (HDG) mới công bố, tập đoàn này sẽ mua lại toàn bộ phần góp vốn của Công ty TNHH Mua bán bợ Minh Long Sài Gòn. Sau khi hoàn tất mua bán, công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô.

Hội đồng quản trị cũng giao cho công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn – đơn vị thành viên của Tập đoàn Hà Đô – trực tiếp nhận bàn giao mặt bằng thực địa, pháp lý, hồ sơ tài chính kế toán công ty và giám sát hồ sơ thanh toán theo hợp đồng mua bán vốn đối có công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn và hoàn thành các thủ tục phê duyệt, chắc chắn công đoạn thực hiện dự án.

Minh Long Sài Gòn được thành lập vào ngày 19/6/2017, có địa chỉ trụ sở tại99 Cao Xuân Dục, phường 12, Quận 8, TP. HCM, Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Trang.

Hoạt động chính của công ty này là vận hành dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) và vận hành mua bán nợ. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn tính đến tháng 9/2018 là 120 tỷ đồng.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close