Blog

Tập đoàn Cao su Việt Nam ước lợi nhuận 4.552 tỷ đồng năm 2018

(NDH) Kế hoạch lợi nhuận 2019 là 2.800 – 3.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VNRubber – UPCoM: GVR) đã thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện trong năm 2018 và các nội dung khác.

Toàn Tập đoàn ước sản lượng khai thác cả năm 2018 đạt 307.000 tấn mủ. Từ đó có về tổng doanh thu 20.822 tỷ đồng, thực hiện 94,5% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.552 tỷ đồng, đạt 89,8% kế hoạch.

Riêng đối có công ty mẹ, doanh thu ghi nhận 4.275 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước 2.659 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch. Kết quả thực hiện 7 tháng cuối năm (giai đoạn cổ phần hóa) ghi nhận 2.430 tỷ doanh thu và 1.400 tỷ lợi nhuận trước thuế. Bảo đảm cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 2,5%.

Về định hướng năm 2019, Tập đoàn Cao su thống nhất kế hoạch có lợi nhuận từ 2.800 tỷ đến 3.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 3-8%, trình chủ có vốn thỏa thuận ngay trong quý I để trình Đại hội thường niên 2019 của Tập đoàn.

Tập đoàn Cao su bắt đầu chuyển nhượng trên phân khúc UPCoM vào 21/3 có giá đóng cửa đầu phiên 10.900 đồng/cp, cổ phiếu có giá 10.300 đồng/cp ở thời điểm cuối năm 2018.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close