Blog

Tân Cảng – Phú Hữu sắp lên UPCoM, lãi 9 tháng gấp đôi cùng kỳ

(NDH) Số lượng cổ phiếu Tân Cảng – Phú Hữu đưa lên chuyển nhượng trên hệ thống UPCoM là 16,1 triệu đơn vị.

CTCP Tân Cảng – Phú Hữu công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký chứng khoán ở Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu trên hệ thống UPCoM ở Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, công ty sẽ đưa 16,1 triệu cổ phiếu lên chuyển nhượng ở UPCoM, thời gian thực hiện chuẩn bị trong quý IV. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký là 9/11.

Tân Cảng – Phú Hữu làm việc trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, bốc xếp hàng hóa, đại lý tàu biển, đại lý vận tải tàu biển, dịch vụ khác…

Về làm việc kinh doanh, 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 244 tỷ đồng, tăng 55% so có cùng kỳ năm trước; lãi ròng 43 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã thực hiện 83% chỉ tiêu doanh thu và vượt 33% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được thông qua ở ĐHĐCĐ thường niên diễn ra tháng 5.

Mới đây, công ty công bố việc lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu từ 293 tỷ lên 312 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 32,3 tỷ lên 42,3 tỷ đồng. Nếu được thông qua, công ty mới thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và vượt nhẹ kế hoạch lợi nhuận.

Tại 30/9, công ty có vốn điều lệ 161 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 3,9 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 42 tỷ đồng. Khoản nợ vay là 170 tỷ đồng gồm 20,8 tỷ ngắn hạn và 149 tỷ dài hạn.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close