Blog

Sumitomo Forestry muốn nắm 20% vốn Gỗ An Cường

(NDH) Sumitomo đang có 15,89% vốn Gỗ An Cường.

Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd. thông báo đã mua thỏa thuận 5,6 triệu cổ phiếu CTCP Gỗ An Cường, qua đó tăng mật độ nắm giữ từ 10% lên 15,89% vốn, tương ứng có 13,65 triệu cp. Thời gian chuyển nhượng từ 28/12/2018 đến 2/1/2019.

Ngay sau đó, công ty nước ngoài tiếp tục đăng ký mua hơn 3,5 triệu cổ phiếu khác nhằm tăng mật độ có lên 20%, tương ứng gần 17,2 triệu cp. Thời gian chuyển nhượng từ 9/1-8/2 thông qua phương thức thỏa thuận.

Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd. là công ty mẹ của Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam. Hiện ông Masami Kitahashi là Tổng giám đốc của Sumitomo Forestry Việt Nam, đồng thời là Thành viên HĐQT Gỗ An Cường.

Công ty Gỗ An Cường mới đây đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (mật độ 82%) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ có tổng khối lượng 41,8 triệu cp, qua đó tăng vốn điều lệ từ 441 tỷ lên 859 tỷ đồng.

Gỗ An Cường trước đó trở thành công ty đại chúng hồi tháng 5/2018 khi hoàn tất phân phối hơn 1,3 triệu cổ phiếu chào bán cổ phần ra công chúng, tăng vốn điều lệ lên mức 441 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, Whitlam Holding Pte. Limited liên danh giữa quỹ VOF thuộc VinaCapital và Deutsche Investitons – und Entwicklungsgesellschaft ("DEG" thuộc Tập đoàn KfW Đức) và cổ đông nước ngoài khác có 8,7 triệu cp, mật độ 19,71% vốn. Hiện có của Whitlam Holding chưa được thông báo sau đợt tăng vốn vừa rồi.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close