Blog

SJS chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 10%

(NDH) Công ty sẽ trả cổ tức thành 2 đợt vào tháng 9 và tháng 12.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HoSE: SJS) thông báo 24/5 ngày đăng ký cuối cùng có cổ đông, nhằm nhận cổ tức 2017 có mật độ 10%, tương đương 1.000 đồng/cp.

Công ty sẽ tiến hành chi trả thành 2 đợt. Lần 1 sẽ trả 5% vào ngày 30/9. Đợt 2 sẽ trả 5% còn lại vào ngày 31/12.

Trước đó, Sudico đã 4 lần xin chậm trả cổ tức 2016 và 2017 cho cổ đông. Doanh nghiệp cho biết nguồn vốn chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông chủ yếu từ nguồn thu ở dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác, công nợ giai đoạn này có khách hàng ở dự án này là 285,5 tỷ đồng.

Trong thời gian vừa qua do các đối tác chậm trễ thanh toán, dẫn đến công ty bị thiếu hụt nguồn vốn để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017. Hiện ở, Sudico đã làm việc cụ thể có từng đối tác, khách hàng và đã đề ra các biện pháp quyết liệt trong công tác thu vốn ở các dự án.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close