Blog

SCS tạm ứng cổ tức 35% bằng tiền mặt

(NDH) Tổng số tiền SCS chi ra dao động 175 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HoSE: SCS) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền có mật độ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 3.500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/12 và thời gian thanh toán chuẩn bị 28/12.

Với gần 50 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty chuẩn bị chi dao động 175 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này. Trong đó, Gemadept có 36,9% vốn nhận 65 tỷ đồng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chiếm 15% vốn nhận 26 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, SCS đã thông qua kế hoạch có lợi nhuận trước thuế 466 tỷ đồng, chia cổ tức 45% cho năm 2018.

9 tháng đầu năm 2018, doanh thu SCS đạt gần 488 tỷ đồng, tăng 16% so có cùng kỳ và hoàn thành 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, thực hiện 74% chỉ tiêu được giao.

Tính đến hết quý III, SCS còn gần 297 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 8 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 20 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close