Blog

SBA lãi 2018 giảm 29%, trích 2 tỷ thưởng ban lãnh đạo và nhân viên

(NDH) Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của SBA đạt 96,2 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm và giảm 29% so có cộng kỳ năm trước.

CTCP Sông Ba (HoSE: SBA) cho biết tổng sản lượng thương phẩm của 2 nhà máy thủy điện là 59,55 triệu kWh, vượt 71,7% kế hoạch. Doanh thu từ sản xuất điện 75 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 28,25 tỷ đồng và lãi căn bản trên cổ phiếu 468 đồng/cp.

Lũy kế cả năm, tổng sản lượng thương phẩm đạt 189,4 triệu kWh, thực hiện 85% kế hoạch năm. Doanh thu từ sản xuất điện 247,13 tỷ đồng, đạt 98,65% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 96,2 tỷ đồng vượt 2% kế hoạch và giảm 29% so có thực hiện năm trước; lãi căn bản trên cổ phiếu ghi nhận 1.592 đồng/cp.

HĐQT công ty đánh giá năm 2018 điều kiện thời tiết không thuận lợi, các tháng cuối năm lưu lượng nước về các hồ rất thấp, chỉ bằng 38% so có trung bình nhiều năm. Tuy nhiên từ giữa tháng 12/2018, xuất hiện đợt mưa lũ cuối mùa đã giúp hồ Krông H’năng đạt mức nước dâng bình thường và xả tràn.

Quý I năm nay, công ty đề ra kế hoạch tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 38 triệu kWh gồm Khe Diên 6 triệu kWH, Krông H’năng đạt 32 triệu kWh. Tổng doanh thu bán điện 46,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13,23 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT công ty thống nhất thưởng cho ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty có tổng số tiền 2 tỷ đồng, nguồn tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close