Blog

Santomas SDN BHD chào mua thành công 418.037 cổ phiếu Santomas Việt Nam

(NDH) Do đang nắm hơn 80% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Santomas Việt Nam nên Santomas SDN BHD chào mua số cổ phiếu còn lại trong vòng 30 ngày (từ 24/12 đến 23/1/2019).

Santomas SDN BHD đã thực hiện đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Santomas Việt Nam (mã cổ phiếu: SVJ). Kết quả, công ty đã chào mua công khai thành công 418.037 cổ phiếu SVJ, tương đương 2% tổng số cổ phiếu lưu hành của Santomas Việt Nam.

Sau khi thực hiện chào mua công khai, số cổ phiếu SVJ mà Santomas SDN BHD nắm giữ tăng từ 17.661.607 cổ phiếu (tỷ lệ 84,5%) lên thành 18.079.644 cổ phiếu (tỷ lệ 86,5%).

Bên cạnh đó, theo quy định ở Điều 51, Nghị định 58 quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật chứng khoán nếu sau đợt chào mua công khai, đối lượng chào mua nắm giữ trên 80% số lượng cổ phiếu của công ty thì phải thực hiện mua tiếp số cổ phiếu còn lại trong vòng 30 ngày. Do vậy, Santomas SDN BHD thông báo sẽ tiếp tục mua số cổ phiếu còn lại trong vòng 30 ngày (từ 24/12 đến 23/1/2019) có các điều kiện về giá và phương thức thanh toán tương tự có đợt chào mua công khai cũ.

Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu SVJ.

Thông báo chào mua công khai cổ phiếu SVJ.

Giấy đăng ký bán cổ phiếu SVJ.

Báo cáo kết quả chào mua công khai.

Thông báo tiếp tục chào mua cổ phiếu SVJ.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close