Blog

Quỹ thuộc Chính phủ Singapore mua thêm 14 triệu cổ phiếu MSN

(NDH) Arnolis mua thêm 14 triệu cổ phiếu MSN và trở thành cổ đông lớn từ 14/2.

Arnolis Investment Pte.Ltd – Quỹ đầu tư thuộc Chính phủ Singapore đã mua vào gần 14 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vào ngày 14/2. Giao dịch thành công giúp Arnolis Investment tăng mật độ có từ 4,47% lên 5,67% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn nắm giữ 65,9 triệu cổ phiếu.

Tại Masan, Government of Singapore cũng đang nắm giữ 52,4 triệu cổ phiếu, mật độ 4,51%. Như vậy, nhóm nhà đầu tư liên quan đến Chính phủ Singapore có tổng cộng 118 triệu cổ phiếu, mật độ 10,18% vốn, vượt số cổ phần SKGroup đang nắm giữ, trở thành cổ đông ngoại lớn nhất ở Masan.

Vào đầu tháng 10/2018, tập đoàn SK Group của Hàn Quốc cũng chi gần 11.000 tỷ đồng mua lại 110 triệu cổ phiếu quỹ của Masan Group có mức giá 100.000 đồng/cp. Sau chuyển nhượng này, SK Group trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất nắm giữ 9,45% cổ phần của Masan Group.

Trong phiên chuyển nhượng hôm 14/2, cổ phiếu MSN ghi nhận nhiều chuyển nhượng thỏa thuận đột biến tổng cộng hơn 14 triệu cổ phiếu có giá bình quân 84.000 đồng/cp. Kết phiên 19/2, MSN đóng cửa ở mức 86.500 đồng/cp.

Hoạt động kinh doanh năm 2018, MNS ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ lên 38.188 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.622 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close