Blog

PVT muốn thoái toàn bộ 22,63% vốn tại PCT

(NDH) Giao dịch chuẩn bị được thực hiện từ 5/9 đến 28/9 thông qua phương thức thỏa thuận.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT – HOSE) đã đăng ký bán toàn bộ 5,2 triệu cổ phiếu, tương ứng mật độ 22,63% vốn của CTCP Dịch vụ – Vận tải Dầu khí Cửu Long (mã PCT – HNX) để giảm mật độ có.

Giao dịch chuẩn bị được thực hiện từ 5/9 đến 28/9 thông qua phương thức thỏa thuận.

Nếu chuyển nhượng được thực hiện thành công, PVT sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu PCT.

Giá cổ phiếu PCT vừa trải qua 1 đợt biến động rất lớn. Từ mức 9.100 đồng/CP, PCT đã giảm xuống 5.100 đồng/CP chỉ sau dao động 2 tuần chuyển nhượng, sau đó, cổ phiếu này đang bình phục lại và chuyển nhượng ở vùng giá trên 6.000 đồng/CP.

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của PCT, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 106,6 tỷ đồng, giảm 49% so có cùng kỳ. Công ty báo lỗ hơn 25,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 1,65 tỷ đồng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close