Blog

PVS ước lợi nhuận quý I đạt 350 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

(NDH) Doanh thu hợp nhất quý I của PVS ước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 12% so có thực hiện cộng kỳ năm 2018.

Ngày 29/3, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) tổ chức sơ kết công tác quý I/2019.

Ông Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc PVS, trình bày báo cáo sơ kết vận hành sản xuất kinh doanh quý I/2019 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Theo đó, doanh thu hợp nhất quý I của PVS ước đạt 3.800 tỷ đồng, đạt 146% so có kế hoạch quý I/2019, bằng 29% kế hoạch năm, tăng 12% so có thực hiện cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 350 tỷ đồng, đạt 250% kế hoạch quý, bằng 50% kế hoạch năm và tăng 18% so có thực hiện năm 2018.

Nguồn: PVS.

Trong năm 2018, doanh thu hợp nhất của PVS là 15.000 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 960 tỷ đồng, tăng trưởng 23% và vượt 37% kế hoạch.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close