Blog

PVN phải đẩy nhanh thoái vốn khỏi lĩnh vực nhạy cảm

(NDH) Bộ Tài chính yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng, tập trung vào 1 số công ty thuộc lĩnh vực nhạy cảm.

Trong văn bản trả lời kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn ở các công ty, Bộ Tài chính cho biết Thủ tướng đã có công văn từ năm 2017 về việc phê duyệt danh mục thuộc PVN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020.

Bộ Tài chính đề nghị PVN triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, tập trung đẩy nhanh thoái vốn tại các doanh nghiệp như CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn dầu khí VN (PVFI), CTCP Đông Dương xanh, PVI…

PVN phải đẩy nhanh thoái vốn khỏi lĩnh vực nhạy cảm. Ảnh minh họa.

Về mốc thời gian trong quy trình cổ phần hóa, theo Bộ Tài chính, nghị định năm 2017 của Chính phủ về chuyển công ty Nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn thành công ty cổ phần, đã quy định cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Ngoài ra, văn bản cũng quy định điều kiện, trình tự thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và việc tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược.

Quá trình tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cần thực hiện cùng với thời điểm xây dựng phương án cổ phần hóa để đảm bảo lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp, đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Việc quy định cụ thể thời gian, tiến độ hoàn thành việc lựa chọn và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo hoàn thành mục tiêu, lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Trường hợp gặp vướng mắc đặc thù, các nội dung phát sinh trong quá trình cổ phần hóa Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo Thủ tướng chọn lọc.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close