Blog

PVN kiến nghị cho phép phân bổ nguồn thu từ cổ phần hóa để tái đầu tư

Với những kết quả quan trọng trong cổ phần hoá, sắp xếp lại công ty trong năm 2018, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đang hướng tới đã đi vào vận hành những mục tiêu chiến lược trong 5, 10 năm tới.

Ông Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có cuộc thảo luận có Cổng TTĐT Chính phủ về kết quả sắp xếp, thoái vốn vừa qua của Tập đoàn, nhìn nhận rõ những bài học để củng cố, phát triển vai trò của PVN đối có nền kinh tế nói chung và kinh tế nhà nước nói riêng.

6 tháng thu về 18.600 tỷ từ cổ phần hóa và thoái vốn

Vừa qua, PVN đã tiến hành cổ phần hóa, sắp xếp, thoái vốn, IPO thành công 1 số đơn vị lớn, theo ông nguyên nhân là do đâu?

Ông Đinh Văn Sơn: PVN sẽ làm từng bước để triển khai cơ cấu lại toàn diện Tập đoàn trong GĐ từ nay tới năm 2025 mà trước hết là từ dấu ấn IPO thành công 3 đơn vị trong đầu năm 2018.

PVPower, PVOil và Lọc hoá dầu Bình Sơn là 3 công ty cổ phần hóa có quy mô vốn lớn của PVN có giá trị phần vốn góp của nhà nước được kiểm toán xác định là 89.000 tỷ đồng. Qua đợt IPO thành công 3 đơn vị này hồi đầu năm nay, PVN đã thu về 16.500 tỷ đồng, trong đó thặng dư giá trị vốn nhà nước là 7.500 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, tính cả giá trị cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, thì PVN đã thu về 18.600 tỷ đồng, chiếm tới 83% giá trị thực hiện của cả nước (22.500 tỷ đồng) trong bối cảnh cổ phần hóa, thoái vốn diễn ra chậm.

Chúng tôi cảm thấy có 4 nguyên nhân để thực hiện thành công cổ phần hóa ở 3 đơn vị này của PVN.

Thứ nhất, là lợi thế nội ở của các đơn vị này có vận hành sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, có thương hiệu trên phân khúc trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo các đơn vị luôn ý thức việc CPH là tất yếu để phát triển đơn vị, có lại lợi ích lớn nhất cho Nhà nước và các cổ đông.

Thứ hai, Hội đồng thành viên PVN đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, có sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành liên quan để phối hợp, xử lý nhanh chóng, kịp thời các vướng mắc khi IPO có PVN và 3 đơn vị thành viên. Trong quá trình này, việc mời kiểm toán nhà nước kiểm toán thẩm định giá trị công ty có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy công đoạn cổ phần hóa. Trước đó, cũng có ý kiến lo ngại công tác kiểm toán sẽ làm chậm quá trình cổ phần hóa đi vài tháng nhưng chúng tôi thấy rằng việc này thực chất đã thúc đẩy tiến trình này, tạo ra căn cứ pháp lý, khoa học quan trọng để lãnh đạo Chính phủ nhanh chóng phê duyệt phương án cổ phần hóa PVPower, PVOil và BRS.

Thứ ba, Ban Chỉ đạo đã thực hiện kỹ càng công tác chuẩn bị cổ phần hóa từ lập kế hoạch tổ chức, nghiên cứu phân khúc, chọn lọc đối tác, các nhà đầu tư, tổ chức trình làng về tiềm năng phát triển, lợi ích kinh tế khi mua cổ phần các đơn vị IPO. Tôi vẫn còn nhớ 2 lần thực hiện Roadshow ở Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 350 nhà đầu tư ở trong và ngoài nước đã ngồi chật kín hội trường từ đầu đến cuối buổi và thoả mãn có các câu trả lời của chúng tôi. Điều này đã tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, cuối cùng là sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kịp thời của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ ngành có liên quan trong chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc khi cổ phần hóa. Có thể nói, thời gian dao động 1 tháng kể từ khi PVN hoàn thành báo cáo tiếp thu/giải trình ý kiến của các Bộ, ngành tới khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ họp kết luận và Thủ tướng phê duyệt Phương án cổ phần hóa (ngày 8/12/2017) của ba đơn vị là 1 kỷ lục về thời gian phê duyệt, bảo đảm các quy định của pháp luật, tận dụng được thời cơ của phân khúc, có lại giá trị cao nhất cho Nhà nước.

Trong thời điểm đó, tôi cho rằng nếu phê duyệt phương án cổ phần hoá chậm đi 1 tuần hoặc thực hiện IPO của các đơn vị trên chậm đi 1 tuần thì giá trị thu về sẽ không như mong muốn khi mà ngay sau IPO đơn vị cuối cùng là PVPower thì phân khúc chứng khoán bước vào đà suy giảm.

Minh bạch, tôn trọng nguyên tắc phân khúc

Ông có thể rút ra bài học bí kíp của việc IPO thành công PVPower, PVOil và BSR của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia là gì?

Ông Đinh Văn Sơn: Những nguyên nhân có lại thành công cho IPO 3 đơn vị của PVN nói trên cũng là những bài học bí kíp cho PVN trong cổ phần hóa, thoái vốn. Nhưng bài học quan trọng nhất, tôi cho rằng đó là công tác cổ phần hóa phải được thực hiện minh bạch và tôn trọng nguyên tắc phân khúc, sử dụng phân khúc làm thước đo giá trị của công ty trước khi cổ phần hoá, tối đa hoá lợi ích cho Tập đoàn, Nhà nước. Đặc biệt, phải xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa để công ty phát triển ổn định và tốt hơn, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và đã tạo thời cơ cho các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự quản trị công ty.

Cùng có nguyên tắc đề cao minh bạch và nguyên tắc phân khúc, tôi cho rằng con người cũng là nhân tố quan trọng để tạo nên thành công của các thương vụ cổ phần hoá. Thực tế, PVOil và PVPower đã từng yêu cầu lần đầu phát hành cổ phần ra công chúng ở mức 5% rồi lên 7% và cuối cùng là 8%. Tuy nhiên, cảm thấy nhu cầu của phân khúc và lợi thế lớn lao của 2 đơn vị này, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá đã quyết tâm bán tối đa 20% vốn nhà nước ở mỗi đơn vị theo đúng quy định ở Nghị định số 59/2011/NĐ-CP cuả Chính phủ về chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Do đó, ngay cả khi các đơn vị chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược thì trách nhiệm cổ phần hóa cũng sẽ đỡ nặng nề hơn về sau.

Thực tế cho thấy, sau khi cổ phần hóa, trong 6 tháng đầu năm 2018, vận hành sản xuất kinh doanh của công ty đã có các khởi sắc. BSR doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 55.585 tỷ đồng, tăng 40% so có cùng kỳ năm 2017. PVPower lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.554 tỷ đồng, tăng 33% so có cùng kỳ năm 2017. PVOIL lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 320 tỷ đồng, tăng 36% so có cùng kỳ năm 2017.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện PVN

PVN đang thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn từ nay tới năm 2025, trong đó có những kiến nghị liên quan tới ưu đãi cho vận hành của Tập đoàn. PVN có bảo đảm những ưu đãi này được chấp thuận sẽ thúc đẩy vận hành sản xuất kinh doanh và tăng lên đồng vốn của Nhà nước?

Ông Đinh Văn Sơn: Trước hết, theo tôi không nên gọi đây là kiến nghị ưu đãi cho vận hành của PVN, mà phải gọi là kiến nghị phù hợp có đặc thù vận hành của ngành công nghiệp dầu khí nói chung và đối có PVN nói riêng.

Trong những năm vừa qua, được Đảng và Nhà nước đặc thù quan tâm, ngành dầu khí không ngừng phát triển, trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, có những đóng góp quan trọng cho đất nước vượt qua những thời kỳ khó khăn và trực tiếp tham dự vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của đất nước,…

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 41 về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 trong đó cho phép để lại 1 phần lãi dầu của nước chủ nhà, cho phép để lại 100% phần thu từ cổ phần hóa và thoái vốn ở các công ty con thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam,… Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay các chính sách này chưa được triển khai đầy đủ, đồng bộ.

Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn, nâng cao sức tranh đua, phát triển bền vững, tăng lên đồng vốn nhà nước, ở Đề án cơ cấu lại Tập đoàn từ nay tới năm 2025, PVN đã có những kiến nghị nhằm thực hiện 1 số cơ chế chính sách đã được nêu trong Nghị quyết 41, bao gồm cả các kiến nghị chung cho các DNNN khi cổ phần hóa, thoái vốn. Cụ thể, PVN yêu cầu Nhà nước xem xét cơ chế phân bổ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn để lại cho công ty thực hiện tái đầu tư.

Thực chất, thu từ cổ phần hóa và thoái vốn là nguồn thu của tương lai, bao gồm cả phần của nhà nước và của công ty được phát sinh ở 1 thời điểm là CPH hoặc thoái vốn. Nhà nước cần để lại phần thu này cho công ty nếu không giảm vốn điều lệ. Phần thặng dư còn lại thực chất có 30% quỹ đầu tư phát triển của công ty cùng có 1 số quỹ khác. Đề nghị Nhà nước xem xét để lại cho các DNNN dao động 30-40% phần thặng dư này trong đó có quy định công ty phải có kế hoạch sử dụng và phát triển tốt nguồn vốn này.

Nếu các cơ chế chính sách này được chấp thuận sẽ giúp cho PVN có thêm các nguồn vốn để phục vụ các dự án lớn, trọng tâm, giúp nâng cao hiệu quả vận hành của PVN và các đơn vị thành viên, khi đó PVN sẽ tiếp tục có các đóng góp tích cực hơn cho NSNN 1 cách ổn định và bền vững.

Các dự án yếu kém đã chuyển biến tích cực

Bên cạnh nhiệm vụ trên, PVN còn phải đối mặt những khó khăn trong xử lý các dự án yếu kém của Tập đoàn? Những nỗ lực vừa qua của PVN đã là đủ để xử lý căn bản các DN này vào năm 2020?

Ông Đinh Văn Sơn: Trước hết, cần nhấn mạnh rằng 5 dự án yếu kém ngành Công Thương mà PVN có trách nhiệm xử lý thì trong đó có 1 đơn vị nhận từ Vinashin là Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) và 2 dự án nhiên liệu sinh học do các cổ đông bên ngoài nắm chi phối. Đến nay, có sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị đã từng bước gắng sức, tranh thủ sự ủng hộ của các cổ đông, các đối tác, khách hàng đang tháo gỡ khó khăn kịp thời và có những kết quả khả quan, tích cực.

Điểm hình như Công ty CP Hóa Dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), sau 3 năm trì trệ, tưởng chừng không vận hành lại được thì đã vận hành toàn bộ dây truyền phân xưởng sợi Filament trong 6 tháng qua, xuất bán gần 1.500 tấn sản phẩm sợi DTY các loại cho phân khúc Hàn Quốc, Nhật Bản, bảo đảm an toàn các nguyên liệu của ngành dệt may.

Dự án nhiên liệu sinh học Dung Quất đã ký được Hợp đồng hợp tác gia công E100 có Công ty CP Xuất nhập khẩu tạp phẩm (Tocontap) ngày 12/06/2018. Ngày 25/9/2018, nhà máy NLSH Dung Quất đã sấy lò để chuẩn bị vận hành sản xuất; ngày 28/10/2018 đã hoàn thành sản xuất 2.000m3 cồn E100. Dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ, PVOil (nắm giữ 39,76% vốn điều lệ) đang thu xếp lịch họp cổ đông để tìm ra các giải pháp xử lý tối ưu.

Với DQS, PVN đã thuê tổ chức định giá và sẽ nỗ lực cực kỳ để tái cơ cấu thành công, trong đó bao gồm cả việc nghiên cứu để chào bán toàn bộ công ty cho các nhà đầu tư quan tâm ở trong và ngoài nước.

Như vậy, có các nỗ lực vừa qua, các dự án, công ty yếu kém của Tập đoàn đã có các chuyển biến tích cực và có tình hình này, Tập đoàn có thể xử lý căn bản các dự án, công ty này vào năm 2020. Riêng Dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ, PVN đã chỉ đạo PVOil làm việc có các cổ đông để tìm phương án tối ưu bao gồm cả phương án phá sản công ty.

Xã hội hóa triệt để lĩnh vực dịch vụ

Nhìn nhận về tổng thể quá trình sắp xếp, cơ cấu lại PVN trong thời gian từ nay tới năm 2020, nếu thực hiện đúng công đoạn và yêu cầu của Chính phủ thì PVN sẽ góp phần tạo ra những gía trị như thế nào đối có nền kinh tế?

Công tác tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn cũng không thể thực hiện nhanh mà phải theo lộ trình từng bước phù hợp có khả năng và điều kiện từng GĐ, bước trước là tiền đề và tạo đà để thực hiện các bước thứ hai. Với những thành công trong cơ cấu lại Tập đoàn thời gian qua, chúng tôi tin tưởng quá trình này sẽ đạt được những kết quả khả quan.

Theo đó, Tập đoàn sẽ xã hội hóa triệt để lĩnh vực dịch vụ, chỉ giữ những dịch vụ liên quan trực tiếp tới khâu thăm dò khai thác dầu khí và thực hiện thoái vốn trong lĩnh vực điện theo lộ trình CPH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tập trung vào 3 lĩnh vực thăm dò – khai thác, công nghiệp khí và chế biến dầu khí từ sau 2025.

Đặc biệt sau khi tái cơ cấu, quy mô, mô hình tổ chức quản lý của Tập đoàn được tinh giảm, chuẩn bị, vốn góp của PVN vào các đơn vị thành viên tính đến cuối năm 2025 sẽ giảm dao động 60 nghìn tỷ đồng mệnh giá (tương đương giảm 23% so có thời điểm 31/12/2017, trong đó GĐ 2018-2020 giảm 38,1 nghìn tỷ đồng mệnh giá) để nâng cao hiệu quả lên dao động 20-30% so có trước đó. Số giảm này thực chất đã được xã hội hóa và dịch chuyển sang khu vực có hiệu quả kinh tế cao hơn, tạo điều kiện cho PVN tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi.

Cảm ơn ông!

Thành Chung (thực hiện)

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close