Blog

PVI ước lợi nhuận 725 tỷ năm 2018, vượt 23% kế hoạch

(NDH) Tổng doanh thu ước 10.250 tỷ, đã đi vào làm việc 113% kế hoạch.

Ngày 24/12, Công ty cổ phần PVI (HNX: PVI) đã tổ chức Hội nghị tổng kết làm việc sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Báo cáo ở hội nghị, PVI cho biết đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2018. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 ước đạt 10.250 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch. Năm 2018 là năm đầu tiên tổng doanh thu hợp nhất PVI vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 725 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch.

Tổng doanh thu công ty mẹ năm 2018 ước đạt 790 tỷ đồng, hoàn thành 130% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế theo đó ước 499 tỷ đồng, hoàn thành 153% kế hoạch. Đặc biệt, mật độ chi trả cổ tức năm 2018 chuẩn bị tối thiểu là 19%, cao hơn mức kế hoạch là 12%. Đây là năm thứ 4 liên tiếp PVI duy trì mật độ chi trả cổ tức ở mức cao và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Năm 2018, PVI tiếp tục giữ vững vị trí số 1 phân khúc về bảo hiểm công nghiệp và hiệu quả kinh công ty vụ bảo hiểm. Tiếp tục đẩy mạnh hệ thống bán lẻ, mở rộng các dịch vụ ngoài lĩnh vực dầu khí, đồng thời thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm soát rủi ro.

Hoạt động tái bảo hiểm của PVI phát triển đúng định hướng, thực hiện thu xếp hiệu quả các chương trình tái bảo hiểm cho phân khúc bảo hiểm Việt Nam. Nhận tái bảo hiểm từ nguồn trong nước tăng trưởng khả quan và đóng góp nhiều hơn vào quy mô, hiệu quả của làm việc nhận tái bảo hiểm nói chung.

Bên cạnh đó, làm việc đầu tư đã trở thành nguồn lợi nhuận chính cho toàn hệ thống PVI, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung và tăng thêm giá trị cho khối tài sản của PVI. Hoạt động đầu tư tiền gửi cũng có sự chuyển dịch theo đúng định hướng, góp phần tiếp tục tăng thêm hiệu quả quản lý dòng tiền.

Sang năm 2019, PVI phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm và chắc chắn mật độ chi trả cổ tức tối thiểu ở mức 15%. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc theo chỉ đạo của Chính phủ và giải đáp của tập đoàn.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close