Blog

PVI ước lãi trước thuế 592 tỷ đồng vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

(NDH) Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của PVI ước đạt 592 tỷ đồng, vượt gần 1% chỉ tiêu năm 2018

Theo thông tin từ PVI, sau 9 tháng đầu 2018, tổng doanh thu của CTCP PVI ước đạt 7.989 tỷ đồng, tăng 28% so có cùng kỳ năm trước, tương đương 88% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 592 tỷ đồng, tăng 42% và vượt gần 1% chỉ tiêu.

Riêng công ty mẹ PVI, tổng doanh thu ước đạt 562 tỷ đồng, giảm 3% so có cùng kỳ tương đương 93% kế hoạch năm. Lãi trước thuế ước giảm 10% đạt 348 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm.

Toàn hệ thống PVI vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018. Trong đó, vận hành bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục giữ vững phân khúc bán buôn và tăng cường kiểm soát hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh khai thác phân khúc bên ngoài và kênh khai thác mới.

Từ đầu năm 2018 đến nay, PVI tiếp tục triển khai Chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn hệ thống, rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự trong toàn hệ thống, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn. Cùng có đó, PVI đã tổ chức các cuộc họp HĐQT/BKS trong 9 tháng đầu năm và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 19/4.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close