Blog

PVEP lãi trước thuế 8.935 tỷ đồng sau 11 tháng, vượt kế hoạch sản lượng

(NDH) Doanh nghiệp chuẩn bị sẽ đạt 4,21 triệu tấn dầu trong năm 2018, vượt 8% kế hoạch.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) thông báo đã chính thức đạt sản lượng khai thác 3,9 triệu tấn quy dầu kế hoạch năm 2018 vào ngày 3/12.

Theo thông tin công bố, chuẩn bị tổng sản lượng quy dầu của PVEP đến 31/12 sẽ đạt mức 4,21 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch năm 2018 được tập đoàn giao trong tổng sản lượng 10,10 triệu tấn của toàn bộ các dự án bao gồm phần của các bên liên doanh.

Cùng có việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP cũng hướng tới thực hiện vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao. Tính đến hết tháng 11, tổng doanh thu ước đạt 34.975 tỷ đồng, tương đương 136% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 8.935 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 9.726 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch năm.

Trong quá trình triển khai kế hoạch khai thác năm 2018, ngoài các khó khăn chung, PVEP đã phải đối mặt có rất nhiều biến cố không lường trước như nhiều giếng khai thác có áp suất bề mặt suy giảm không ổn định dẫn đến lưu lượng khai thác giảm; đa số các giếng bị hiện tượng lắng đọng muối ở mỏ Bir Seba – Algeria; phát triển chậm độ đưa vào khai thác 1 số giếng đan dầy TGT-H5-14X, CNV-5PST1; công tác can thiệp giếng cuối đời mỏ ở 1 số dự án không cho dòng tốt như chuẩn bị…

Các bộ phận chuyên môn đã phối hợp đưa ra các giải pháp có chi phí thấp có tinh thần triển khai kịp thời, quyết liệt đã giúp có lại nhiều thành công quan trọng trong các làm việc: can thiệp giếng mỏ Chim Sáo, bắn vỉa mỏ Hải Sư Trắng, xử lý acid mỏ STD và đặc thù là khoan, bắn vỉa thành công có kết quả tốt hơn kỳ vọng ở các Giếng ST-3Pst, ST-4P của Cửu Long JOC.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close