Blog

PV Power nộp hồ sơ niêm yết HoSE

(NDH) Sở GDCK TP HCM (HoSE) đã nhận hồ sơ niêm yết của Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam (UPCoM: POW, PV Power).

Ngày 14/11, HoSE thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 2,34 tỷ cp PV Power. Trước đó, lãnh đạo của PV Power từng chuẩn bị sẽ hoàn tất việc chuyển sàn trong quý IV.

Trên phân khúc chứng khoán, cổ phiếu POW đang có giá 13.400 đồng/cp, giảm 20% so có mức đỉnh cuối tháng 9.

Trong quý III, doanh thu thuần của PV Power đạt 6.961 tỷ đồng, trong khi lãi gộp hơn 983,3 tỷ đồng. Trừ các chi phí, PV Power lãi ròng 147 tỷ đồng, tương đương 12% kết quả 6 tháng đầu năm. Giải trình về chênh lệch kết quả trong quý III so có 6 tháng đầu năm, công ty cho biết do việc thiết lập và cách tân báo cáo trong niên độ tài chính khi chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 1/7.

Lũy kế 3 quý, PV Power đạt doanh thu thuần và lãi trước thuế lần lượt 24.788 tỷ đồng và 1.783 tỷ đồng, thực hiện 106% và 124% kế hoạch. Lãi ròng 9 tháng đạt 1.393 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 9, tổng tài sản của PV Power hơn 61.400 tỷ đồng, giảm 4% so có cùng kỳ năm trước. Tài sản ngắn hạn chiếm 29% có 7.175 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hơn 41.089 tỷ đồng. Công ty đang vay nợ tài chính 24.462 tỷ đồng, có 65% là tài sản dài hạn. PV Power có 689 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 101 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close