Blog

PV Power lãi ròng 147 tỷ đồng quý III, 9 tháng vượt 24% kế hoạch năm

(NDH) Việc hạch toán 1 số giá thành sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 1/7 khiến lợi nhuận quý III của PV Power thấp hơn so có 2 quý trước.

Theo BCTC hợp nhất quý III của Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam (UPCoM: POW), công ty không công bố số liệu cùng kỳ quý III/2017 mà đề cập kết quả lũy kế trong 2 quý đầu năm 2018 dựa trên quy định hiện hành về báo cáo tài chính. Theo lý giải, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần từ ngày 1/7, do đó kỳ kế toán đầu tiên của PV Power bắt đầu từ 1/7 đến 30/9.

Quý III, doanh thu thuần của PV Power đạt 6.961 tỷ đồng, trong khi lãi gộp hơn 983,3 tỷ đồng. Trừ các chi phí, PV Power lãi ròng 147 tỷ đồng, tương đương 12% kết quả 6 tháng đầu năm.

Giải trình về chênh lệch kết quả trong quý III so có 6 tháng đầu năm, công ty cho biết nguyên nhân đến từ việc thiết lập và cách tân báo cáo trong niên độ tài chính khi chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 1/7.

Đối có dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho, ở ngày 30/6, PV Power đã hoàn nhập toàn bộ số dư dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho có số tiền là 34,7 tỷ đồng vào báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD). Điều này dẫn đến giảm chi phí và tăng lợi nhuận của 6 tháng. Đồng thời, sang quý III, Tổng công ty thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định nên làm cho chi phí quý III tăng lên và lợi nhuận giảm đi tương ứng.

Đối có khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, Tổng công ty thực hiện đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ có số tiền lỗ chênh lệch tỷ giá là 124,2 tỷ đồng. Số lỗ chênh lệch tỷ giá này không hạch toán vào Báo cáo KQKD kỳ làm việc từ 01/01 đến 30/6 và được bàn giao cho công ty cổ phần. Điều này dẫn đến giảm chi phí tài chính 6 tháng và tăng lợi nhuận tương ứng. Đồng thời, trên BCTC riêng/Hợp nhất quý III, Tổng công ty phải hạch toán thêm khoản chênh lệch tỷ giá nói làm giảm lợi nhuận trong kỳ.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng, Tổng công ty đã ghi nhận toàn bộ số cổ tức được chia từ các công ty con có số tiền 1.105 đồng, trong khi quý III, không được chia cổ tức.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Power đạt doanh thu thuần và lãi trước thuế lần lượt 24.788 tỷ đồng và 1.783 tỷ đồng, thực hiện 106% và 124% kế hoạch. Lãi ròng 9 tháng đạt 1.393 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 9, tổng tài sản của PV Power hơn 61.400 tỷ đồng, giảm 4% so có cùng kỳ năm trước. Tài sản ngắn hạn chiếm 29% có 7.175 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hơn 41.089 tỷ đồng. Công ty đang vay nợ tài chính 24.462 tỷ đồng, có 65% là tài sản dài hạn. PV Power có 689 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 101 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close