Blog

PV Power đạt hơn 19.500 tỷ đồng doanh thu trong 7 tháng

(NDH) Tổng doanh thu tính riêng tháng 7 là 2.417 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch tháng.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – UPCoM: POW) vừa thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 7 và kế hoạch làm việc trong tháng 8/2018.

Theo báo cáo trong tháng 7, PV Power ghi nhận tổng doanh thu 2.417 tỷ đồng, vượt 8% so có kế hoạch. Trong đó, nguồn thu lớn nhất từ Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2 có gần 1.008 tỷ, tiếp đến là Vũng Áng (557 tỷ) và Nhơn Trạch 2 (507 tỷ).

Về sản lượng tháng 7, công trình NMĐ Cà Mau 1&2 sản xuất hơn 644 triệu KWh và NMĐ Vũng Áng tạo ra 346 triệu kWh là 2 nhà máy có sản lượng lớn nhất. Tổng sản lượng điện của POW là 1.649 triệu kWh, chỉ thực hiện được 89% kế hoạch đề ra.

Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV Power ước ghi nhận 19.540 tỷ đồng và thực hiện được 66% kế hoạch cả năm. Trong đó doanh thu đóng góp lớn nhất vẫn là công trình NMĐ Cà Mau 1&2 có con số 6.373 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng nguồn thu.

Cơ cấu doanh thu 7 tháng theo Nhà máy.

Tổng sản lượng các nhà máy sản xuất trong 7 tháng là 13,45 tỷ kWh, tương ứng thực hiện được 62% kế hoạch cả năm.

Về định hướng sản xuất cho tháng 8, POW lên kế hoạch sản lượng 1,32 tỷ kWh. Từ đó, tổng công ty chuẩn bị có về thêm 1.682 tỷ doanh thu.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close