Blog

PV GAS ước lợi nhuận trước thuế năm 2018 hơn 14.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 48%

(NDH) Doanh thu 2018 ước đạt 74.050 tỷ đồng.

Chiều 18/12, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS – HoSE: GAS) đã tổ chức Hội nghị Người lao động, Tổng kết làm việc sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Báo cáo ở Hội nghị, Tổng giám đốc Dương Mạnh Sơn cho biết năm 2018 PV GAS đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức đa số các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm.

Cụ thể, PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 4-52% (sản xuất và cung cấp trên 9,6 tỷ m3 khí; trên 1,6 triệu tấn LPG; trên 95 ngàn tấn condensate), trong đó, chỉ tiêu sản lượng LPG và condensate về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng.

Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 33-83% (doanh thu 74.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 14.098 tỷ đồng), về đích trước kế hoạch 2-3 tháng và tăng từ 12-14% so có năm 2017, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và PVN (5.375 tỷ đồng).

PVS GAS vừa mới thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 có lợi nhuận trước thuế kế hoạch tăng từ 7.898 tỷ lên 9.500 tỷ đồng. Như vậy, công ty ước vượt 48% kế hoạch lợi nhuận năm.

PV GAS thuộc nhóm đầu các đơn vị của PVN khi đóng góp gần 30% lợi nhuận của Tập đoàn, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ có đạt 26%, trên vốn điều lệ đạt 59%. Công ty cũng tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, 60% thị phần LPG cả nước.

Năm 2019 chuẩn bị sản lượng các mỏ khí trong nước đang suy giảm nhanh, các mỏ/nguồn mới bổ sung chưa được kịp thời hoặc sản lượng nhỏ. Với tình hình đó, PV GAS đặt kế hoạch cho năm 2019 có sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ 9,3 tỷ m3, tổng doanh thu 63.908 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.546 tỷ đồng.

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn yêu cầu PV GAS đẩy mạnh các làm việc kinh doanh, thực hiện tái cấu trúc, mở rộng phân khúc khí thấp áp Thái Bình; đặc thù là tập trung triển khai, tháo gỡ khó khăn, chắc chắn công đoạn các dự án đầu tư Sư Tử Trắng, Sao Vàng – Đại Nguyệt, Lô B và các dự án LNG,… để đẩy các dự án đến “đích” càng sớm càng tốt.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close