Blog

PV GAS lãi hơn 9.000 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt 41% kế hoạch năm

(NDH) Lợi nhuận sau thuế quý III tăng trưởng 66% đạt 3.266 tỷ đồng, chủ yếu do giá dầu Brent tăng cao và tăng tiêu thụ Condensate.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS – HOSE: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và kết quả 9 tháng đầu năm có doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh.

Tính riêng quý III, doanh thu thuần tăng 22% đạt 18.426 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp công ty báo lợi nhuận gộp 4.795 tỷ đồng, tăng 57% so có cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính tăng gấp rưỡi cùng kỳ. Các chi phí đều có sự tăng lên, đặc trưng chi phí tài chính tăng gần 250% lên 226 tỷ đồng.

Từ các biến động lớn trên, PV GAS báo lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều tăng trưởng 66% lần lượt đạt 4.063 tỷ và 3.266 tỷ đồng.

Việc lợi nhuận tăng cao theo GAS là do giá dầu Brent bình quân quý III tăng 45% so có cùng kỳ làm cho giá bán các sản phẩm của công ty cũng tăng theo tương ứng. Ngoài ra, sản lượng Condensate tiêu thụ tăng 170% so có cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, GAS ghi nhận doanh thu thuần tăng 19% lên 56.614 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 9.083 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so có cùng kỳ. EPS 9 tháng đạt 4.580 đồng.

Năm 2018, PV GAS đặt kế hoạch doanh thu 55.726 tỷ và lợi nhuận sau thuế 6.429 tỷ đồng. Như vậy, GAS đã vượt 41% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của PV GAS xấp xỉ 61.000 tỷ đồng. Cơ cấu tiền có sự cách tân khi khoản mục tiền giảm 6.200 tỷ, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên 7.400 tỷ đồng. Sự cách tân này là do GAS chuyển đổi từ tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng sang tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3 đến 12 tháng. Tổng tiền mặt và gửi ngân hàng của GAS là 28.300 tỷ, vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên tài sản có 46%.

Tổng vay nợ của công ty giảm mạnh từ con số 9.050 tỷ xuống 6.362 tỷ đồng, chiếm 10,4% nguồn vốn. Vốn chủ có đạt 44.257 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã vượt qua 8.000 tỷ đồng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close