Blog

PV Gas có Chủ tịch HĐQT mới

(NDH) Ông Nguyễn Sinh Khang chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.

Ngày 26/12, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas – HoSE: GAS) đã chọn lọc bầu ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Sinh Khang, sinh ngày 9/5/1961; trình độ chuyên môn là kỹ sư điện tử viễn thông, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ quản lý dự án. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PV GAS ông Khang từng là Chủ tịch PV Oil GĐ 2008-2010 và sau đó giữ vai trò là Phó Tổng giám đốc PVN đến nay.

Ông Nguyễn Sinh Khang.

Tại đại hội, GAS cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Như Linh thôi làm Chủ tịch HĐQT do ông Linh được PVN giao thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị khác. Đồng thời, GAS còn chọn lọc ông Phan Quốc Nghĩa thôi phụ trách HĐQT.

Trước đó, ở ĐHĐCĐ PV Power, cổ đông công ty này đã thông qua việc bầu thay thế ông Lê Như Linh làm người đại diện phần vốn của PVN, giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Tổng giám đốc PV Power.

Mới đây, PV Gas tổng kết vận hành kinh doanh năm 2018 có doanh thu 74.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 14.098 tỷ đồng, về đích trước kế hoạch 2-3 tháng và tăng từ 12-14% so có năm 2017. Năm 2019, công ty đặt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 9,3 tỷ m3, tổng doanh thu 63.908 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.546 tỷ đồng.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close