Blog

Pinaco trả cổ tức 2017 đợt 3 tỷ lệ 30%

(NDH) Số tiền Pinaco sẽ chi thêm cổ tức cho cổ đông là 139 tỷ đồng.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – HOSE: PAC) thông báo sẽ quyết toán cổ tức đợt 3 năm 2017 cho cổ đông có mật độ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu).

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các cổ đông đã thông qua chính sách cổ tức 2017 có tổng mật độ 45%. Trong đó, công ty đã tạm ứng đợt 1 mức 8% vào tháng 10/2017 và đợt 2 mức 7% vào tháng 12/2017.

Thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 3 chuẩn bị trong tháng 6 và thời gian thanh toán được thực hiện vào 10/7.

Hiện có hơn 46,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pinaco dự chi dao động 139 tỷ đồng trả cổ tức đợt cuối cho cổ đông.

Trong năm 2017, PAC ghi nhận 2.613 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 11,3%. Do các chi phí tăng cao và lỗ tỷ giá lớn nên công ty chỉ thực hiện được 128,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chưa bằng 58% lợi nhuận đạt được năm 2016.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close