Blog

Phạt hơn 1 tỷ và đình chỉ hai nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường

Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý và Công ty Cổ phần Thép Dana – Úc bị phạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng và đình chỉ vận hành 6 tháng vì gây ô nhiễm môi trường.

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ra chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính đối có Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý và Công ty Cổ phần Thép Dana – Úc.

Cụ thể, theo chọn lọc, Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý đã thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong chọn lọc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư dây chuyền luyện thép 200.000 tấn/năm và dây chuyền cán thép 200.000 tấn/năm" theo quy định.

Đồng thời, công ty này không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ GĐ vận hành của dự án trên.

Với các vi phạm trên, tổng số tiền Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý bị phạt là 390 triệu đồng. Công ty này còn bị đình chỉ vận hành sản xuất trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận chọn lọc.

UBND thành phố Đà Nẵng buộc công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện.

Còn ở Công ty Cổ phần Thép Dana – Úc, UBND thành phố Đà Nẵng xác nhận công ty này đã thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong chọn lọc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư nhà máy thép Xuân Hưng" theo quy định. Không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối có dự án; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ GĐ vận hành của dự án…

Với các lỗi vi phạm trên, Thép Dana – Úc bị xử phạt hành chính 740 triệu đồng, đồng thời, đình chỉ vận hành sản xuất của công ty trong thời hạn 6 tháng.

Thép Dana – Úc buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 6 tháng.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý và Dana – Úc phải nghiêm chỉnh chấp hành chọn lọc xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close