Blog

PGD: 9 tháng lãi ròng đạt 197 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, PGD đã vượt 9% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế khi đạt 197 tỷ đồng.

Trong quý 3/2018, CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) ghi nhận 2.223 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so cùng kỳ 2018. Lợi nhuận gộp đạt 204 tỷ đồng, tăng nhẹ 8%.

Trong khi chi phí bán hàng giảm 7% thì chi phí quản lý công ty lại tăng mạnh 51%.

Dù vậy, sau cùng PGD vẫn lãi ròng 55 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ 2018.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PGD cũng ghi nhận mức tăng khá 21% lên mức 5.004 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng tương ứng khi đạt 629 tỷ đồng. Lãi ròng đạt mức 197 tỷ đồng, tăng 59%.

Với kết quả này, chỉ trong 9 tháng, PGD đã vượt 9% kế hoạch lãi ròng cả năm (180 tỷ đồng).

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close