Blog

Perfetto thoái hết 14% vốn tại Vĩnh Sơn Sông Hinh

(NDH) Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận có giá trị 473,6 tỷ đồng ngày 25/3.

Công ty TNHH Perfetto vừa thông báo bán ra toàn bộ hơn 29,23 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HoSE: VSH), tương ứng tỷ lệ 14,17% vào ngày 25/3 theo phương thức thỏa thuận.

Trong phiên này, cổ phiếu VSH cũng xuất hiện chuyển nhượng thỏa thuận đúng bằng lượng cổ phiếu trên có tổng giá trị 473,6 tỷ đồng. Như vậy, giá chuyển nhượng thỏa thuận tương ứng 16.200 đồng/cp

Sau đó ngày 28/3, VSH tiếp tục xuất hiện 1 phiên chuyển nhượng có cùng lượng 29,23 triệu cổ phiếu có giá trị 511,6 tỷ đồng.

Bên cạnh Perfetto, VSH còn có 3 cổ đông lớn gồm Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGenco3) nắm 30,55%; CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) chiếm 21,71% và quỹ ngoại Samarang Ucits có 9,81%. Trong đó, EVNGenco3 cũng đang lên kế hoạch thoái vốn ở VSH trong năm 2019.

Cổ phiếu VSH đóng cửa phiên chuyển nhượng ngày 29/3 ở giá 17.250 đồng/cp.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close